• MNE
  • ENG
21.April.2019
Mladi Atlantskog saveza

You are here

Home / Opšte informacije / Mladi Atlantskog saveza

Organizacija mladih Atlantskog saveza Crne Gore (YATA) je veoma važan stub Atlantskog saveza Crne Gore. Članovi učestvuju u različitim aktivnostima u zemlji i inostranstvu, uključujući posjete različitim institucijama, susrete sa ambasadorima, pohađanje škola, seminara i učestvovanje u radu međunarodnih konferencija.

YATA CG je veoma aktivna u promovisanju euro-atlantskih ideja i vrijednosti. Ovo je veoma važno imajući u vidu da će Crna Gora ubrzo postati članica NATO Alijanse. Ipak, prije punopravnog članstva treba raditi na povećanju javne podrške, što YATA u kontinuitetu radi. Atlantski savez Crne Gore radi na edukaciji članova u cilju stvaranja tima mladih ljudi koji će doprinijeti aktivnostima i ciljevima, te učestvovati na međunarodnim skupovima i tom prilikom predstavljati Savez.

YATA CG sarađuje sa Međunarodnom organizacijom YATA, u cilju podizanja interesovanja mladih ljudi širom svijeta za pitanja od značaja za međunarodnu zajednicu.