• MNE
  • ENG
21.April.2019
2BS Forum

You are here

Home / Projekti / 2BS Forum

2BS Forum (To be Secure Forum) je godišnji političko-bezbjednosni forum na visokom nivou koji se bavi pitanjima globalne, transatlantske i bezbjednosti u JIE. Osnovno obilježje Foruma je mnogobrojno učešće visokih zvaničnika, istaknutih akademika i eksperata iz oblasti bezbjednosne politike.

Ovaj događaj akcentuje kvalitetnu i otvorenu diskusiju i ne samo da doprinosi promovisanju novog načina razmišljanja, već podstiče promociju strateškog odlučivanja u naporima reformi država članica JIE i težnji da uspostave tješnje veze između ključnih zainteresovanih strana i partnera u cilju obezbjeđivanja sigurnijeg i prosperitetnijeg regiona, koji bi bio sposoban da u budućnosti odgovori globalnim izazovima bezbjednosti.

Panelisti na Forumu namaju standardne prezentacije. Naprotiv, svaki panel je vođen od strane iskusnog moderatora na dinamičan i interaktivan način kao što je npr. televizijska debata. Moderator ima zadatak da intervjuiše paneliste, a da u isto vrijeme omogući interakciju sa publikom.

Pored panel diskusija 2BS Forum veliku pažnju posvećuje sporednim događajima, kao što su prijemi, gdje učesnici u neformalnoj atmosferi mogu diskutovati različita pitanja. 

Ideja i cilj Foruma je da svake godine okupi najuticajnije vladine zvaničnike, predstavnike civilnog sektora, rukovodioce privatnih kompanija, te novinare i bezbjednosne eksperte iz Crne Gore, Jugoistočne Evrope i šire transatlantske zajednice.

Ciljna grupa Foruma su donosioci odluka, članovi parlamenta, predstavnici vlada, akademska zajednica, kao i druge ključne ličnosti iz oblasti vanjske politike i bezbjednosti. Veoma važna ciljna grupa Foruma je korporativni sektor, odnosno vlasnici i direktori kompanija.

Forum je izvanredna prilika za razmjenu mišljenja o savremenim bezbjednosnim pitanjima.